Vestervig Roklub

Referater fra Vestervig Roklubs bestyrelse

Bestyrelsesmøde d. 13-3-2019

 

Fremmødte: Anders Kristensen , Mikael Mortensen , Ingermargrethe Larsen,

                      Eddie Marrebæk og Bo Fyhring

 

 

 1. Kajak holder rengøring af bådhallen onsdag d. 20-3-19 kl 1800, hvor vi starter med at spise pizza ,derudover er der arbejdsdag d. 23-3-19 kl. 0900 hvor der startes med morgenkaffe.
 2. Agger Athlon d. 5-6 og 7 juli uge 27, roklubben deltager som vi plejer med at servere mad, instruerer i Kajak og Edon både og være tovholder i enkelte race, vi rengør klubben efter arrangementet, som er vores bidrag til at levere hjælpere. Anders og søster tager til den næste Agger Athlon møde d. 21-3
 3. Budget: vi har ikke sponseraftale på plads med vores hovedsponsor sparrekassen Thy endnu, men forventer at få sidste års tilgodehavende på 8000,- og at foresætte samme aftale.
 4. Sikkerhed til søs: Vi vil fremskaffe retningslinier fra DFFR og prøve at lave en rød tråd, ud fra den. Derudover påtænker vi at lave et overskuelig kortsystem til at holde styr på hvem der er på vandet og til at lave kilometerstatistik. Derudover vil vi tilbyde Roskole til dem der er interesserede og Eddie vil tage kontakt til Jan Østergård som primært har med de nye ungdomsroere at gøre.
 5. Indretning af bådpladser: Vi vil onsdag d. 20-3 ryde op og lægge en slagplan for denne.
 6. Hurup svømmebad: Der er blevet indkøbt billetter til roklubbens medlemmer, hvor de kan købes for 20,- kr. Som administreres af Mikael Mortensen d. 27-3 kl. 1930-2100 har roklubben fået lov at benytte svømmehallen til at træne med kajak og redninger . Vestervig krigsveteraner skal have kajak træning i svømmehallen d. 3 og 10-4 kl 1930-2100, med instruktion af Agger kajak 
 7. Standerhejsning er d. 31-3 kl. 1030 med let frokost ved festudvalget, der modtages forslag til aktiviter til de yngste. 
 8. Facebook og hjemmeside vil blive administreret af Bo Fyrring, vi vil arbejde hen imod at kajak og roklub har fælles facebook side og vi vil forsætte med grupperne kajak ung elite og Agger kajak på tur.
 9. Sct hans : Vi modtager gerne forslag til dette års båltaler 
 10. Næste bestyrelsesmøde d. 15-4 kl 1900 

Referat af mødet 13. feb 2019

Vi konstituerede bestyrelsen som følger.

Eddie Marrebæk (EM).  Rochef og sekretær 

Bo Fyhring. (BF)Kasser 

Søster. Hus og materieale forvalter

Anders Christensen (AC). Bestyrelsesmedlem

Mikael Mortensen (MM). Formand

 

BF og MM forbereder og overdrager foreningens regnskab.

BF og MM tager kontakt til Sparekassen for at genforhandle sponsor aftale.

 

Søster beretter at;

Bette Poul er taget ind til slibning og lakering. Der har vist sig en del skrammer i bunden. Men med slibning og nyt lak bliver den helt ok igen. Venter på lak.

Målet er at få efterset 3 inriggere inden standerhejsning. Søster varetager diverse indkøb af fornødenheder til klubbens drift og vedligehold. Større indkøb aftales i bestyrelsen.

 

BF overtager adm af hjemmeside. Det søges at få en rimeligt informativ side. Men en side der ikke kræver ofte opdateringer. Informationer i det daglige klubarbejde søges i større grad at henlægges til FaceBook samt opslag i klubben.

Kalender med klubbens aktiviteter holdes opdateret på hjemmeside.

 

AC , Søster og EM tager med til Athlon samarbejdet som repræsentant.

Athlon har fungeret godt i 2018 og det ønskes at fortsætte på denne gode måde med samarbejdet.

Første møde er allerede 20/2

 

Kantinen og de aktiviteter der er, fortsættes med Søster i spidsen.

 

Festudvalg kører rigtig godt. Det skal gerne køre på samme gode og hyggelige måde fremover med Fælles spisninger osv 

Vi skal søge at få flere til at møde op på tværs af klubben, samt bakke op med hjælp til madlavning, oprydning mv.

 

Sikkerheden i klubben prioriteres meget højt. 

MM. Nyeste forskrifter fra DFfR samt DGI rekvireres. 

MM. Børneattest indhentes.

 

 

MM kontakter og præsenterer den nye bestyrelse for roklubbens Venner.

 

 

Samarbejde med Thy Veteraner giver anledning til at få kajakker med i svømmehal 

Klubben afholder startkursus for 8 veteraner.

 

De unge roere trænes fortsat af Jan.

De tilbydes deltagelse i roskole og regattaer på niveau med tidligere år.

Budget søges opstillet for dette. Dette behandles på næste bestyrelsesmøde

 

Standerhejsning er søndag den 31 marts. Kl. 10.30

 

 

Næste bestyrelsesmøde 13/3 kl. 19.00 i klubben

Opfølgning på sidste mødes punkter.

 

Budget 

sikkerhed til søs

Indretning af bådpladser 

Genneralforsamling i Vestervig roklub d. 31-1-2019

 

 1. Valg af dirigent 

       Jens Kristian blev foreslået og valgt og kunne konstatere at genneralforsamlingen 

       er lovlig indkaldt.

 1. Formandens beretning V. Jan Østergaard

       Der har i den forgangne sæson været godt gang i klubben med både klubaftener, 

       mandagshold og junior afd. Med 5 meget aktive.

       Det har ligeledes været et plus for klubben at vi har fået tildelt edontrailer, som i 

       den forbindelse også blev brugt under vild med Vand i Doverode, som var en 

       rigtig god dag med god aktivitet.

       Klubben har ligeledes deltaget i robatle i Thisted roklub, her påpegede 

       formanden at selve roningen fyldte for lidt, men som ellers havde været en god

       dag.

       Aggeratlohn har igen i år været nogle gode dage for klubben og de mange 

       frivillige fra klubben fik en stor ros med på vejen.

      Sct.hans blev igen, afviklet med god deltagelse, dog uden bål pga. Brandfare

      Ligeledes cafeaftener i Vestervig Agger hallen havde været en succes, men 

      formanden kom herunder med en bøn om at det blev holdt på et intim niveau 

     og ikke blev for stort.

      

      Beretning fra kajak afdelingen v. Mikael Mortensen

 

      Rigtig god aktivitet hen over sommeren og alle kajakker, heriblandt de 4 

      nye bliver brugt meget flittig.

      11 kursister er blevet uddannet i den forgangne sæson, hvilket han var meget 

      godt tilfreds med.

      Aggeratlohn blev ligeledes fremhævet som et rigtig godt arrangement 

     Thy veteraner har ligeledes besøgt klubben og afholdt en familiedag, 

      som de var så begejstrede for at de efterfølgende har købt kajakker og

      trailer.

      De har derudover bestilt et antal kajakkurser.

 

      2.1 Beretning fra Rochefen v. Jan Østergaard

 

      5 junior roere har været meget aktive, hvoraf de 3har deltaget i 3 regattaer på

      4 uger. Katrine, Mikkel og Maja 

       I holstebro fik alle 3 medaljer med hjem og  Katrine blev årgangsmester i og 

       dobbeltsculler Jan har sørget for at hun kom med til Thy Awards 

       I Bagsværd fik alle tre også medaljer 

       I Sorø fik Mikkel +en gæst 1 plads i dobbeltsculler og de kom alle tre hjem med 

       medaljer

      3 fremlæggelse af regnskab v. Mikael Mortensen 

 

      Iflg. Regnskab

      Spørgsmål til regnskabet:

      Spørgsmål vedr. Forsikringssum hvis klubben skulle gå hen og brænde ned

      og dertil svarede formand Jan Østergaard at han mente at beløbet var 

      tidssvarende.

 

      4 valg af bestyrelse 

 

      På valg er:

      Eddie Marrebæk- ønsker genvalg

      Jan Østergaard  - ønsker ikke genvalg 

      Else Marie Larsen - ønsker ikke genvalg

 

      Forslag til bestyrelse :

      Bo Fyrring 

      Anders Christensen 

      Begge valgt

 

     5 valg af subleanter :

     Nuværende Jens Kristian og Sussi Lousdal 

     Begge genvalgt

 

    6 valg af repræsentant til Vestervig aktivitetscenter 

     Nuværende : Kjeld Hove

     Genvalgt

 

     7 valg af rochef 

     Forslag: Eddie marrebæk 

     Valgt

 

     8 valg af revisorer 

     Nuværende : Else Marie Østergaard og Kjeld Hove

     Begge genvalgt

 

    9 Indkommende forslag

     Ingen 

     Jan Østergaard og Elsemarie Larsen fik en anderkendelse for deres tid i 

     i bestyrelsen i form af 2 flasker rødvin 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk