Vestervig Roklub

EDON SCULLERE TIL VESTERVIG ROKLUB

For nogle år siden donerede Nordea Fonden et større beløb til etablering af 8 stk. trailere hver med 6 stk. Edon scullere til brug for en intensivering af ungdomsarbejdet i landets roklubber.

Den aktivitet er nu ophørt i regi af DFfR, og man har besluttet, at disse 8 trailere skal udstationeres i 8 klubber fordelt over hele landet, som så skal varetage den aktivitet i lokalområdet, således at også andre roklubber i området kan booke disse både til deres ungdomsarbejde.

Vestervig Roklub var hurtig på banen med en ansøgning om at blive værtsklub for en sådan trailer med disse både, og har netop fået meddelelse om, at Vestervig Roklub har fået tildelt værtsrollen for en 4 -årig periode.

I Vestervig Roklub får vi således en trailer med 6 stk. Edon scullere, hvilket vil være et stort boost for vort ungdomsarbejde og andre nybegyndere. En Edon sculler er som en cykel med støttehjul, hvilket betyder at den væltefri. Der er monteret en lille ponton yderst på hver rig. Det er således en meget tryg måde at starte roning op på, og også meget betryggende for forældre som sender deres børn til roning på Limfjordens vande.

I Vestervig Roklub er det muligt at være aktiv i adskillige typer fartøjer, således det er muligt for alle aldre og uøvede som øvede at få en oplevelse og udfordring.

Vi kan tilbyde aktivitet i havkajakker, inriggerbåde, Edon både og endelig outriggermateriel for de mere sportslig interesserede. Til de sportsinteresserede plejer vi at sige, at komme med til OL kan vi ikke love, men dyrker du roning seriøst kan vi love, at du vil blive iagttaget med henblik på OL.

Der er standerhejsning i roklubben den 25. marts kl. 10.30 hvor denne trailer med Edon bådene vil være hjembragt til, og alle som er interesseret i at prøve en tur i såvel Edon bådene eller en af de øvrige både vil være meget velkomne.

 

Vi ses til standerhejsning Agger Havn den 25. marts kl. 10.30.

 

Vestervig Roklub

Vestervig Roklub har fået en Coastal båd, 2 personers.

Den forventes leveret lige umiddelbart før sommerferien.

Det er mærket " EURO Diffussion's Coastal " model: Yole 25 (C2x)

Det er glasfiber og den er med hvid skrog og blå dæk.

Det er helt klart en spændende båd. Den glæder vi os til at få klargjort.

 

Standerhejsning i Roklubben 26 marts

Seneste nyt fra klubben.

Vi introducerer tema uger i klubben.

Det vil sige at vi sætter fokus på enkelte dicipliner i bestemte uger.
 

 

fra 26 marts og ca en uge frem har vi Edon både i klubben (Dvs. single scullar med støtte ponton.). Vi havde dem også sidste år i klubben. Det er rigtig dejlige både som er nemme at lære at ro i for uøvede roere.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk